czy sprzedaż na instagramie jest legalna

Sprzedaż przez Instagram – czy jest dostępna tylko dla przedsiębiorców?

Biznes

Jak znaleźć osoby potencjalnie zainteresowane oferowanym produktem? Do niedawna zwracano uwagę w tym kontekście przede wszystkim na zalety sklepów internetowych. Dziś wiele mówi się o tym, jakie korzyści może przynieść testowanie innych kanałów sprzedażowych, w tym również z popularnego Instagrama.

Pytanie o legalność

czy sprzedaż na instagramie jest legalna

Choć nie ma wątpliwości co do tego, że Instagram jest świetnym kanałem pozwalającym na dotarcie do wielu grup odbiorców, nie oznacza to wcale, że sprzedaż przez niego nie budzi kontrowersji. Jednym z częściej padających jest więc pytanie o to, czy sprzedaż na Instagramie jest legalna. Okazuje się, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby zdecydować się na taki krok. Co więcej, może to zrobić nawet ta osoba, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Regulacje prawne

Osoby, które interesuje sprzedaż przez Instagram, powinny pochylić się przede wszystkim nad artykułem 5 ustawy prawo przedsiębiorców. Wynika z niej, że działalność wykonywana przez osoby fizyczne nie jest działalnością gospodarczą, jeśli przychód, jaki można osiągnąć z jej tytułu, w żadnym z miesięcy nie przekracza 50% kwoty wynagrodzenia minimalnego. Jedyne zastrzeżenie odnoszące się do wspomnianego przepisu wiąże się z tym, że nie obowiązuje on tych osób, które prowadziły działalność gospodarcza w czasie ostatnich sześćdziesięciu miesięcy. Co warte podkreślenia, w taki sam sposób należy podchodzić tez do:

  • innych portali społecznościowych,
  • portali aukcyjnych.