Niejedno imię turystyki biznesowej

Dla pracowników

Turystyka biznesowa to ogół czynności związanych z przejazdem i pobytem w celach służbowych, poza siedzibą macierzystej firmy. Jest to pojęcie bardzo różnorodne. Obejmuje seminaria, imprezy integracyjne, szkolenia, kursy, targi. itd. Jedynym jej ograniczeniem jest wyobraźnia organizatorów.

 

Główny cel turystyki biznesowej

Turystyka biznesowa służy przede wszystkim motywowaniu pracowników. Imprezy firmowe scalają zespół zobacz ofertę na See4business. Sprawiają, że jest on bardziej zżyty ze sobą, a co za tym idzie – lepiej współpracują. Ostatecznie, ich praca daje lepsze efekty. Turystyka biznesowa może być wyróżnieniem, nagrodą dla najlepszych pracowników lub po prostu zachętą do działania. Wycieczka, czy udział w prestiżowych targach, zachęca pracowników do zdwojenia wysiłków. Niektóre badania wykazują, że działa to bardziej motywująco niż wymierne nagrody pieniężne.

 

Kompromis między pracą a rekreacją

Turystyka biznesowa wypełnia lukę pomiędzy wypoczynkiem, a podnoszeniem statusu służbowego. Pracownicy chwalą się kolegom ze środowiska swoimi wyjazdami, co sprawia, że czują się dodatkowo wyróżnieni. Wracają do pracy wypoczęci i z nową motywacją do jeszcze lepszej i wydajnej pracy. Chociażby po to, by pojechać na następny wyjazd. Turystyka biznesowa pozwala na spojrzenie na pracę z szerszej perspektywy. To dobry sposób na pomoc osobom cierpiącym na pracoholizm. W ten sposób odrywają się od obowiązków w łagodny sposób.