Jaka jest różnica między spedycją a firmą transportową?

Dla pracodawców

Rynek usług transportowych, w dużym uproszczeniu, polega na transporcie drogowym towarów z puntu A do punktu B. Przebieg takiego procesu może odbywać się bezpośrednio między zleceniodawcą, który potrzebuje przetransportować ładunek między dwoma miejscami a firmą posiadającą odpowiedni środek transportu zdolny do wykonania zlecenia. Innym podejściem do realizacji tego procesu jest zlecenie transportu spedycji, która pośrednicząc między klientem a realizatorem usługi, wykona wszystkie czynności związane z organizacją transportu.

Bezpośrednia i pośrednia realizacja transportu.

Realizowanie transportu drogowego towarów można podzielić na etap planowania, przewozu i księgowania. Firma spedycyjna podejmująca się zlecenia bierze odpowiedzialność za wszystkie czynności, jakich należy dopilnować podczas każdego z etapów.

W przeciwieństwie do spedycji firmy transportowe biorą odpowiedzialność jedynie za przewóz towarów. Ponadto często występującą różnicą jest fakt posiadania własnej floty pojazdów przez firmy transportowe, w przeciwieństwie do firm spedycyjnych, które najczęściej nie posiadają własnych aut i zastępują je zatrudnieniem podwykonawców.

W branży transportowej najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest współpraca między spedycjami a firmami transportowymi. Pierwsze z nich pozyskują zlecenia i zajmują się organizacją transportu, drugie realizują transport zlecony przez firmę spedycyjną, w zamian za odstąpienie części wynagrodzenia.

Jest to korzyść dla obu przedsiębiorstw ponieważ dzięki temu, spedycja może zarobić bez fizycznego wykonywania przewozu, natomiast przedsiębiorca transportowy zwolniony jest z odpowiedzialności za dopilnowanie wszystkich czynności związanych z przeprowadzoną dostawą. 

Transport drogowy towarów – więcej informacji dostępne na stronie Logit.com.pl.