Zarządzanie ryzykiem w pigułce

Dla pracodawców

Każda funkcjonująca firma narażona jest na ryzyko. Zarządzanie ryzykiem to nic innego jak skoordynowane działania dotyczące bezpośrednio kierowania i nadzorowania firmy w odniesieniu do różnorodnego ryzyka. Odbywa się to w oparciu o międzynarodową normę ISO 31000:2009, jak również tą rodzimą PN-ISO 31000:2018-08.

Zarządzanie ryzykiem jako przewaga nad konkurencją.

Risk management w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Odnosi się przede wszystkim do niezwykle zróżnicowanych aspektów działania, chociaż szczególną rolę ma w przypadku projektów o charakterze budowlanym.

  • ryzyko wypadków w pracy
  • uszkodzenia sprzętu
  • problemy z projektami i dokumentami
  • problemy z dostawami lub kontrahentami

Poznanie potencjalnego ryzyka i podjęcie odpowiednich kroków, aby jemu zapobiec, daje realne szanse na wyprzedzenie konkurencji i pozyskanie nowych klientów.

Jak poprawnie zarządzać ryzykiem?

Podstawą odpowiedniego zarządzania ryzykiem jest oczywiście właściwe określenie jego czynników i ich poprawne scharakteryzowanie. Jednak nie powinno się to ograniczać wyłącznie do określenia konkretnych sytuacji, które mogą być powodem jakiegokolwiek uszczerbku. Dobrze jest szczegółowo przeanalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takich sytuacji, ich potencjalnych konsekwencji, a następnie priorytetyzacji wszelkich czynników, jak również działań, które mogą im zapobiegać.

Kolejnym krokiem jest zbudowanie zespołu oceny ryzyka. Jest to grupa ekspertów, która zajmuje się konkretnymi rodzajami ryzyka. Dzięki konsultacji z zewnętrznymi ekspertami, podejmowane decyzje będą nie tylko przemyślane, ale przede wszystkim będą wstanie skutecznie chronić firmę przed niechcianymi sytuacjami.

Korzystanie z dostępnych narzędzi, pozwoli na prawidłowe zdefiniowanie czynników ryzyka, a także umożliwi realne ocenienie ich potencjalnego wpływu zarówno na projekt, jak i całą firmę. Dzięki nim możliwe staje się efektywne działanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Jednak to podejmowanie ostatecznych decyzji ma kluczowe znaczenie. Zarządzanie ryzykiem to przede wszystkim długofalowe działania. Podejmowanie różnorodnych strategii pozwoli na wypracowanie mechanizmów i procedur, które sprawdzą się nie tylko w tej konkretnej sytuacji, ale również w szerszym ujęciu problemu.