Neutralność węglowa – co można potwierdzić certyfikatem?

Biznes

Uzyskanie certyfikatu neutralności węglowej może wymagać pewnych nakładów czasu i środków, w zależności od skali i rodzaju działalności, dla której certyfikat ma zostać przyznany. Jednakże, w zależności od celu i zastosowanej metody redukcji emisji, proces uzyskania certyfikatu neutralności węglowej może być stosunkowo prosty.

Uzyskaj certyfikat – bądź przyjazny dla środowiska

Ogólnie rzecz biorąc, aby uzyskać certyfikat neutralności węglowej, firma, produkt lub usługa muszą przede wszystkim osiągnąć netto zerową emisję gazów cieplarnianych. Oznacza to, że emisje związane z daną działalnością muszą być równoważone przez inwestycje w projekty redukcji emisji lub kompensację emisji poprzez zakup tzw. jednostek redukcji emisji lub certyfikatów emisji.

W niektórych przypadkach, uzyskanie certyfikatu neutralności węglowej może być stosunkowo łatwe i opierać się na samodeklaracji zgodnie z określonymi standardami, np. ISO 14001 lub PAS 2060.

W innych przypadkach, zwłaszcza dla większych i bardziej złożonych działań, może wymagać udziału niezależnych ekspertów, którzy dokonają weryfikacji działań i ostatecznie przyznają certyfikat.

Nie tylko dla firm

Uzyskanie certyfikatu neutralności węglowej https://jw-a.pl/carbon-footprint/ może wymagać pewnych nakładów czasu i środków, ale w zależności od zastosowanej metody redukcji emisji, proces ten może być stosunkowo prosty.

Warto jednak pamiętać, że uzyskanie certyfikatu neutralności węglowej to jedynie jedno z narzędzi, które firma może wykorzystać w swojej strategii zrównoważonego rozwoju.