konferencja biznesowa na każdy temat

Konferencje i ich rodzaje

Dla pracodawców

Konferencja zgodnie z definicją, to nic innego, jak spotkanie pewnej grupy osób. Konferencja musi spełniać ustalone wymogi, aby mogła być tak nazwana. Podczas jej trwania poruszane są zaplanowane wcześniej tematy. Spotkanie odbywa się w sali konferencyjnej, natomiast po jego zakończeniu, bardzo często urządzane są imprezy organizacyjne.

Rodzaje konferencji

Można powiedzieć, że niemalże w każdej branży organizowane są konferencje Kraków. Jednakże poruszane na nich tematy, decydują o tym, kto pojawi się na spotkaniu. Wyróżniamy m.in. konferencje polityczne. Na nich, rzecz jasna omawiane są sprawy polityki. Zaś w gronie naukowców, a także osób zainteresowanych daną dziedziną naukową, zorganizowane będą konferencje naukowe. Na tego typu spotkaniach, niejednokrotnie omawiane są wnioski przeprowadzonych badań. Wyróżniamy także spotkania handlowe, na których gromadzą się osoby z różnych firm i branż. W przypadku spotkań biznesowych poruszane są sprawy dotyczące działania przedsiębiorstwa. Nie można także zapomnieć o konferencjach prasowych, kiedy to przedstawiane są ważne społeczne wydarzenia. Te spotkania mają najczęściej charakter medialny.

Jaka jest różnica między konferencją a szkoleniem i warsztatami?

Możemy wyróżnić wiele eventów, które odbiegają od charakteru konferencji są to m.in. szkolenia i warsztaty. Szkolenia to również spotkania określonej grupy osób, jednakże ich celem jest uzupełnienie pewnej wiedzy, czy zdobycie wiadomości w określonym temacie. Podczas ich trwania, często organizowana jest część ćwiczeniowa, podczas której udzielają się uczestnicy szkolenia. Warsztaty natomiast, nie tylko uzupełniają wiedzę uczestników, ale także umiejętności. Na koniec uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający udział w warsztatach. Jak widać, nie należy mylić tych dwóch różnych eventów z konferencją, gdyż są to zupełnie różne wydarzenia.