obsługa magazynów

Obsługa logistyczna – najnowsze trendy

Dla pracodawców

Współczesna gospodarka jest w coraz większym stopniu uzależniona od transportu towarów na duże odległości. Rozwinięte łańcuchy dostaw obejmują już nie tylko różne kraje, ale nawet kontynenty. Równocześnie w szybkim tempie rozwija się e-handel, co również generuje duże zapotrzebowanie na właściwie zorganizowane procesy przepływu towarów. Jakie trendy widoczne są w związku z tym we współczesnej logistyce?

Logistyka magazynowa – nowe tendencje

logistyka magazynowaPopularność handlu internetowego spowodowała powstanie wyspecjalizowanych rozwiązań, dedykowanych tej właśnie branży. Bardzo wielu drobnych przedsiębiorców tej branży nie chce (lub nie może) zajmować się takimi aspektami jak obsługa magazynu. Odpowiedzią na to są takie trendy, jak np. powierzenie całości zagadnień związanych z omawianymi procesami podmiotom zewnętrznym. Nowoczesna logistyka magazynowa, prowadzona w taki sposób, pozwala na duże oszczędności: nie jest konieczne ponoszenie kosztów budowy i eksploatacji własnych powierzchni składowych, a ich wykorzystanie można skalować.

Istnieją firmy jak Logit, którym możemy powierzyć takie zadania jak obsługa logistyczna, dzięki czemu nie musimy martwić się czy uczyć nowych rzeczy.

Logistyka międzynarodowa

Bardzo dużego znaczenia nabiera w ostatnich latach logistyka międzynarodowa. Polska zajmuje znaczące miejsce w światowym handlu, a krajowe przedsiębiorstwa eksportują swoje wyroby do niemałej liczby państw. Obsługa logistyczna tego typu procesów musi uwzględniać:

  • doradztwo celne
  • organizację transportu
  • zaawansowane doradztwo logistyczne

Niezwykle istotny jest zwłaszcza ostatni z wymienionych aspektów – doświadczeni fachowcy bardzo często są w stanie wskazać rozwiązania istotnie lepsze od stosowanych na dzień dzisiejszy.