Czym jest, jak go stosować i dlaczego ma znaczenie – certyfikat BREEAM

Uncategorized

Szybki wzrost popularności praktyk budownictwa ekologicznego i programów certyfikacji stworzył nowy paradygmat w sposobie oceny budynków. Przez dziesięciolecia ocena wydajności budynku skupiała się głównie na komforcie i oszczędności energii. Dzisiejsze programy oceniają wpływ takich cech projektu jak zdrowie użytkowników, wydajność wody, redukcja źródeł i inne.

Usługi ekologiczne i nie tylko

Firmy, które chcą sprzedawać swoje produkty lub usługi klientom myślącym ekologicznie, będą miały o wiele łatwiej, jeśli będą mogły udowodnić, że ich procesy są dostosowane do najlepszych praktyk w branży.

Dlatego właśnie obserwujemy boom na usługi oceny przez stronę trzecią dla firm, które tworzą produkty lub usługi dla rynku ekologicznego. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to działa, dlaczego ma znaczenie i jak możesz to wykorzystać w swoich własnych praktykach biznesowych.

Co to jest ocena budynku?

Ocena budynku jest szczegółową, naukową oceną wydajności budynku. Wykorzystuje ona najnowsze technologie i najlepsze praktyki, aby stworzyć ocenę budynku, która pokazuje jego mocne i słabe strony. Informacje te są następnie wykorzystywane do informowania architektów, inżynierów i budowniczych o wszelkich ulepszeniach, które powinni wprowadzić do projektu swoich budynków. Bardzo dobrym przykładem jest certyfikacja BREEAM, która może posłużyć przy wdrażaniu konkretnego planu inwestycji przy konkretnej nieruchomości.

Wiele ocen budynków ma na celu pokazanie wpływu budynku na środowisko. Inne mają na celu pokazanie jak budynek zachowuje się pod względem projektowym (np. efektywność energetyczna, komfort cieplny, trwałość, itp.). Wiele budynków służby zdrowia może również wymagać oceny wpływu projektu na samopoczucie pacjentów i personelu.

Dlaczego konieczne jest przeprowadzenie oceny budynku?

Właściciele firm muszą zrozumieć, jaki wpływ na środowisko mają ich budynki, aby uniknąć potencjalnych problemów i spełnić swoje prawne zobowiązania. Każdy budynek jest unikalny i ma inne wymagania dotyczące wydajności, więc właściciele potrzebują sposobu na porównanie swoich budynków do najlepszych praktyk.

Ocena budynku może pokazać firmie, jak jej budynki zachowują się w porównaniu z najlepszymi praktykami w wielu obszarach. Informacje te są następnie wykorzystywane do informowania architektów, inżynierów i budowniczych o wszelkich ulepszeniach, które powinni wprowadzić do projektu swoich budynków.